5/5

Uitstekend (9.6 uit 229 beoordelingen)

Gratis verzending vanaf €45,-

Profiteer van bundelkorting tot 15%

Voor 22:00 besteld, zelfde dag verzonden

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Vital Supply B.V., gevestigd aan de Lindenlaan 18, 3707 ES Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vital Supply verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– KvK-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vital-supply.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 

Vital Supply verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolders
– Telefonisch of e-mailcontact indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verstrekken van informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken
–Vital Supply analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Vital Supply verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Alle gegevens die door Vital Supply worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je aan Vital Supply verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Vital Supply is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken jouw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Gebruik persoonlijke informatie

Door gebruikers in te vullen registratieformulieren voorzien ons van zowel persoonlijke als professionele informatie (zoals naam, adres, email en functie). Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Vital Supply behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van dergelijke sites.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vital Supply neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vital Supply BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vital Supply bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam : maximaal 5 jaar voorzover niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Adresgegevens : maximaal 5 jaar voorzover niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Telefoonnummer : maximaal 5 jaar voorzover niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– E-mailadres : maximaal 5 jaar voorzover niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch : maximaal 5 jaar voorzover niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Bankrekeningnummer : maximaal 5 jaar voorzover niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

In uitzonderingsgevallen deelt Vital Supply informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan jouw wensen te kunnen voldoen. Je zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Vital Supply verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vital Supply blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vital Supply en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vital-supply.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Vital Supply wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vital Supply neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vital-supply.com.

Publiek domein

Sommige van onze sites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je daar eventueel vrijgeeft.

Vital Supply gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Vital Supply zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Contact opnemen kan via info@vital-supply.com indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vital Supply B.V.
Lindenlaan 18
3707 ES Zeist